აკად. დოქტ. კონსტანტინე კობახიძე

დამფუძნებელი და დირექტორი

 

დამთავრებული აქვს საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საინჟინრო ფიზიკის ფაკულტეტი.

აკადემიური დოქტორი საინჟინრო ფიზიკის დარგში.

1977 წლიდან დღემდე აკადემიკოს ილია ვეკუას სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელია. ამჟამად, დირექტორის მრჩეველი განახლებადი, ალტერნატიული ენერგეტიკის საკითხებში.

დამფუძნებელი და დირექტორია ორგანიზაციების:

•  მცირე საწარმო „აისი“ (1990-1993 წწ., თანადამფუძნებელი)

•  შპს „ჰელიოსი“ (1994-1995 წწ., თანადამფუძნებელი)

•  შპს „მზიური ენერგია“ (1996-1999 წწ., დამფუძნებელი/დირექტორი)

•  ა(ა)იპ „მზე და დედამიწა“ (1999-2008 წწ., თანადამფუძნებელი/ტექნიკური დირექტორი)

•  ა(ა)იპ „მდგრადი ენერგიების ცენტრი – მზის სახლი“ (2008-2011 წწ., თანადამფუძნებელი/ტექნიკური დირექტორი)

•  შპს „მზის სახლი“ (2011 წლიდან დღემდე, დამფუძნებელი/დირექტორი)

ავტორია მრავალი სამეცნიერო ნაშრომის და პუბლიკაციის განახლებადი, ალტერნატიული ენერგეტიკის დარგში.

ბოლო 25 წლის მანძილზე, დაგეგმვის, პროექტირების და ინსტალაციის სტადიაში ხელმძღვანელობდა 500-ზე მეტ მცირე და დიდ პროექტს მზის ენერგეტიკის დარგში, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ.

მრავალი წლის მანძილზე მონაწილეა მზის ენერგეტიკის დარგის კონგრესების, კონფერენციებისა და გამოფენების მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში.

© Copyright 2018 - POWERED BY Mywebs.ge All Right Reserved!

Call Now