ჩვენი მომსახურების სპექტრი

მზის პოტენციალის შესწავლა – შეფასება

ავტონომიური და ქსელს მიერთებული ფოტოელექტრული სადგურების პროექტირება, ინსტალირება და სერვისი

მზის თბური, აქტიური სისტემების პროექტირება, ინსტალირება და სერვისი

მზის ენერგო სისტემების ექსპერტიზა

მზის ენერგო სფეროში ტექნიკური დავალებების მომზადება

საკონსულტაციო მომსახურება

© Copyright 2018 - POWERED BY Mywebs.ge All Right Reserved!

Call Now