მზის ენერგიის პოტენციალის შესწავლა

2007-2009 წლებში საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტის ფარგლებში (გრანტის მიმღები “სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი”) ფშავ-ხევსურეთისა და ხევის 20 მაღალმთიან, არაელექტროფიცირებულ სოფელში შესწავლილ იქნა განახლებადი ენერგიების, მათ შორის  მზის, ქარის, ჰიდრო  და ბიომასის პოტენციალი.

 

კვლევის ფარგლებში მზის რადიაციისა და ქარის სიჩქარის გაზომვების ლოკაციები

გარდა ამისა  ამ კვლევებზე  და მეტეომონაცემებზე დაყრდნობით ჩვენს მიერ  შედგენილ იქნა საქართველოს მზის კადასტრის ახალი ვერსია, რომელიც მნიშვნელოვნად განსხვავდება საბჭოთა პერიოდის ვერსიისგან.

 

“მზის სახლის” მიერ შემუშავებული საქართველოს მზის კადასტრის ახალი ვერსია

© Copyright 2018 - POWERED BY Mywebs.ge All Right Reserved!

Call Now