მონასტრები


საქართველოს საპატრიარქოს მოქმედ მონასტრებსა და სკიტებში დამონტაჟდა მზის ფოტოელექტრული სისტემები.

მათ შორისაა ისეთი მონასტრები, როგორიცაა: ზარზმა, მარტყოფი, დავით გარეჯი, სამთავრო, შიო მღვიმე, ფოკა, უძლოური, სნო, გერგეთი უბისი, ქოზიფა, მუხულეთი, ქარმელი, ბანა, წყაროსთავი, კოდმანი, ბეთანია, ბევრეთი, ულუმბო, ფიტარეთი, მარტვილი, კახი, ავლევი, დოდოს რქა და სხვა.

ისინი ძირითადად გამოიყენება ტაძრების, სატრაპეზოების და სენაკების განათებისთვის.

მონასტრებში განხორციელებული ძირითადი პროექტების ჩამონათვალი:

# მზის ფოტოელექტრული სისტემის დასახელება: ადგილმდებარეობა: სიმძლავრე [ვატი]: წელი ტიპი:
1 მამათა მონასტრისთვის მარტყოფი 100 2000 Off-Grid
2 ზარზმის მონასტრისთვის ზარზმა, ადიგენის მუნიც. 210 2001 Off-Grid
3 სულიერების და კულტურის ცენტრისთვის სოფ. სნო, ყაზბეგის მუნიც. 100 2002 Off-Grid
4 ფოკის მონასტრისთვის ფოკა, ნინოწმინდას მუნიც. 100 2002 Off-Grid
5 უძლოურთას მონასტრისთვის უძლოურთა, ხონის მუნიც. 100 2002 Off-Grid
6 შიომღვიმეს მონასტრისთვის შიომღვიმე, მცხეთა 200 2002 Off-Grid
7 შიომღვიმეს მონასტრისთვის შიომღვიმე, მცხეთა 100 2002 Off-Grid
8 სამთავროს მონასტრისთვის სამთავრო, მცხეთა 100 2002 Off-Grid
9 უბისის მონასტრისთვის სოფ. უბისა, ხარაგაულის მუნიციპ. 100 2002 Off-Grid
10 დავითგარეჯის მონასტერი სთვის გარეჯის მონასტერი – დავითის ლავრა 100 2002 Off-Grid
11 ქოზიფას მონასტრისთვის სოფ. ქოზიფა 100 2002 Off-Grid
12 ბეთანიის მონასტრისთვის ბეთანია 400 2004 Off-Grid
13 კახის წმ გიორგის მონასტრისთვის სოფ. კახი, აზერბაიჯანი 40 2005 Off-Grid
14 მარტვილის მონასტრისთვის მარტვილის მუნიციპალიტეტი 40 2005 Off-Grid
15 ბეთანიის მონასტრისთვის ბეთანია 400 2005 Off-Grid
16 ბევრეთის მონასტრისთვის ბევრეთი 40 2005 Off-Grid
17 გერგეთის მონასტრისთვის ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 120 2005 Off-Grid
18 მარტყოფის მონასტრისთვის მარტყოფი 120 2007 Off-Grid
19 ულუმბოს მონასტრისთვის ულუმბო 140 2007 Off-Grid
20 ულუმბოს მონასტრისთვის ულუმბო 100 2008 Off-Grid
21 ფიტარეთის მონასტრისთვის ბოლნისის რაიონი 30 2008 Off-Grid
22 ფიტარეთის მონასტრისთვის ბოლნისის რაიონი 125 2008 Off-Grid
23 ქარმელის მონასტრისთვის ძამას ხეობა 160 2008 Off-Grid
24 მუხილეთის მონასტრისთვის მუხილეთი,ძამას ხეობა 200 2008 Off-Grid
25 გერგეთის სკიტისთვის ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 120 2009 Off-Grid
26 კოდმანის მონასტრისთვის ძამას ხეობა 110 2009 Off-Grid
27 წმ. ბასილი დიდის სახ. მამათა მონასტრისთვის ლისის მიდამოები 125 2009 Off-Grid
28 ლომისის მამათა მონასტრისთვის ლომისი 320 2009 Off-Grid
29 ავლევის მამათა მონასტრისთვის ანანური 85 2010 Off-Grid
30 დოდოს რქა მონასტერი, ჯვრის განათებისთვის სოფ. უდაბნო 85 2010 Off-Grid
31 წყაროსთავის მონასტრისთვის ძამას ხეობა 110 2010 Off-Grid
32 უდაბნოს დოდოს რქის სკიტისთვის დავით გარეჯი 25 2010 Off-Grid
33 მარტყოფის მონასტრის სკიტისთვის მარტყოფი 80 2010 Off-Grid
34 კაკლიანის მონასტრისთვის ბოლნისი 50 2011 Off-Grid
35 თრეხვის მონასტრისთვის სოფ. თრეხვი, ქარელის მუნიციპალიტეტი 240 2011 Off-Grid
36 ბოლნისის დედათა (თევდორე წმ.) მონასტრისთვის ბოლნისი 25 2011 Off-Grid
37 ბალღოჯიანის მონასტრისთვის ყვარელის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბალღოჯიანი 85 2011 Off-Grid
38 ულუმბოს მამათა მონასტრისთვის ხაშურის რაიონი 160 2011 Off-Grid
39 კაწარეთის მამათა მონასტრისთვის სოფ. ხაშმი, საგარეჯო 170 2011 Off-Grid
40 სათერძეს მამათა მონასტრისთვის ძამას ხეობა 65 2012 Off-Grid
41 დოდოს რქის მონასტერის ჯვრის განათებისთვის დავით გარეჯი 25 2012 Off-Grid
42 ღარევის მამათა მონასტრისთვის ძამას ხეობა 65 2012 Off-Grid
43 ვანის ქვაბების მამათა მონასტრისთვის ვანის ქვაბები, ასპინძა 25 2012 Off-Grid
44 აბუხალოს მამათა მონასტრისთვის ძამას ხეობა 65 2012 Off-Grid
45 დოდოს რქის მონასტრისთვის დავით გარეჯი 100 2012 Off-Grid
46 სახუნდარას მამათა მონასტრისთვის თეთრიწყარო მუნიციპალიტეტი 65 2012 Off-Grid
47 სკალდის მონასტრისთვის ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 120 2013 Off-Grid
48 ორხევის მონასტერისთვის ძამას ხეობა 120 2013 Off-Grid
49 ლომისის მონასტერისთვის ლომისი (მლეთა ) 120 2013 Off-Grid
50 სახუნდარას მონასტრისთვის ბოლნისის მუნიც. 120 2013 Off-Grid
51 ბოლნისის დედათა მონასტრისთვის ბოლნისის მუნიც. 40 2013 Off-Grid
52 ბერმუხის მონასტრისთვის ძამას ხეობა 120 2013 Off-Grid
53 წიფლოვანის მონასტრისთვის ძამას ხეობა 120 2014 Off-Grid
54 ხინოს მონასტრისთვის კინტირშის ხეობა 120 2014 Off-Grid
55 თეთრიწყაროს მონასტრისთვის ღოუბანი 120 2014 Off-Grid
56 ბერმუხის მონასტრისთვის ძამას ხეობა 120 2014 Off-Grid
57 საბერეს სკიტისთვის სოფ. ატენი 40 2014 Off-Grid
58 გუდარეხის მონასტრისთვის სოფ. გუდარეხი 120 2014 Off-Grid
59 თელოვანის მონასტრისთვის სოფ. თელოვანი 40 2014 Off-Grid
60 მუხილეთის მონასტრისთვის სოფ. მუხილეთი, ძამას ხეობა 120 2014 Off-Grid
61 გარეჯი, დოდოს რქას მონასტრსთვის გარეჯი 50 2014 Off-Grid
62 ჯიხეთის მონასტრისთვის სოფ. ჯიხეთი, ლანჩხუთი 200 2014 Off-Grid
63 ჯიხეთის მონასტრისთვის სოფ. ჯიხეთი, ლანჩხუთი 755 2014 Off-Grid
64 ჯიხეთის მონასტრისთვის სოფ. ჯიხეთი, ლანჩხუთი 100 2014 Off-Grid
65 სანაგირეს მონასტრისთვის სოფ. სანაგირე, გურჯაანი 80 2015 Off-Grid
66 დოდოს რქის მონასტრისთვის გარეჯი 40 2015 Off-Grid
67 თრეხვის მონასტრისთვის სოფ. თრეხვი, ქარელის მუნიც. 40 2015 Off-Grid
68 ბანას მონასტრისთვის ბანა, ძამას ხეობა 120 2017 Off-Grid
69 სანაგირეს მამათა მონასტრისთვის სოფ. სანაგირე, გურჯაანი 1 080 2018 Off-Grid
70 სათერძეს მამათა მონასტრისთვის სოფ. სათერძე, ქარელის მუნიც. 520 2018 Off-Grid
71 იოანე ნათლისმცემლის ავჭალის დედათა მონასტრისათვის ავჭალა, თბილისი 9 720 2019 Grid-Tied
72 წმიდა ორმოც წამებულ სებასტიანელთა სახელობის მამათა მონასტერი თეთრიწყარო მუნიციპალიტეტი 1 650 2020 Off-Grid
73 ს. წიფლარას მონასტრისთვის ფასანაურის თემი 520 2020 Off-Grid
74 სანაგირეს მამათა მონასტრისთვის სოფ. სანაგირე, გურჯაანი 520 2020 Off-Grid
75 კაწარეთის დედათა მონასტრისთვის სოფ. ხაშმი, საგარეჯო 930 2020 Off-Grid
76 ალევის მონასტრისთვის ს. ალევი, დუშეთის მუნ. 1 320 2021 Off-Grid
77 ხაშური-სურამის ეპარქიის ბრილის ღვთისმშობლის მამათა მონასტერისთვის ხაშურის მუნიც. ს. ბრილი 1 480 2023 Off-Grid
78 ალევის მონასტრისთვის ს. ალევი, დუშეთის მუნ. 978 2023 Off-Grid

 

© Copyright 2018 - POWERED BY Mywebs.ge All Right Reserved!

Call Now